Stále více osob se v poslední době setkává s tím, že jim soud nařídí mediaci. Tento mimosoudní způsob řešení sporů je zkrátka čím dál oblíbenější. Jak ale v takovém případě postupovat a na co si dát pozor?

Postup při výběru mediátora

Soud v některých případech může účastníkům jednání nařídit takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Pokud to přitom uzná za vhodné, může strany sporu zároveň vyzvat, aby si mediátora vybraly

V praxi je však třeba počítat s tím, že klienti jen málokdy dojdou ke shodě. Jedna strana tak například navrhne nějakého mediátora a druhá strana jej automaticky zamítne. Pokud se tedy klienti na konkrétním jméně dohodnout nedokáží, vybere jim jej soud.

Doručení usnesení o výběru mediátora

Jakmile je mediátor úspěšně vybraný, doručí soud klientům, jejich advokátům a samotnému mediátorovi usnesení. V tomto usnesení se zpravidla nachází označení stran sporu, jméno zvoleného mediátora včetně kontaktu a informace o tom, že mají strany sporu mediátora kontaktovat v určené lhůtě.

Jak mediátora kontaktovat?

V tuto chvíli pochopitelně přichází na řadu kontaktování mediátora, které lze učinit e-mailem i telefonicky. V rámci tohoto kontaktu by si strany konfliktu měly s mediátorem domluvit termín jejich prvního setkání.

Soud nemůže nařídit mediaci, pouze první setkání

Závěrem je třeba zdůraznit, že soud může stranám sporu nařídit pouze takzvané první setkání se zapsaným mediátorem, nikoliv mediaci. Pokud se klienti na jednání nedostaví, může jim poté soud zcela nebo zčásti nepřiznat náhradu nákladů řízení. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.