Současný trh práce je doslova ve znamení boje o každého člověka. Zaměstnanci nejsou a krize se stále prohlubuje. Čím je to způsobeno a existuje z neutěšené situace východisko?

Firmy hlásí rekordně nízkou nezaměstnanost

Nezaměstnanost je nízká, počet uchazečů je nižší, než počet aktuálně nabízených pracovních míst. Pro zaměstnance jde o vyhovující stav. Dochází totiž k nárůstu mezd, čímž se sekundárně zvedá také životní úroveň. Zvyšování platů patří mezi nejefektivnější motivační prvky, kterými se firmy snaží nové zaměstnance přilákat.

Z pohledu zaměstnavatelů se o pozitivní vývoj ovšem přirozeně nejedná. Se stoupajícími mzdami rostou náklady. Pokud se navíc pracovní místa obsadit nepodaří, musí docházet k omezování výroby a odmítání některých zakázek.

Problémy se projevují zejména u vysoko kvalifikovaných pozic ve výrobě, pro něž se dlouhodobě nedaří najít vhodné adepty. Jak vyplývá z poznatků personálních agentur, nedostatek je také dělníků a skladníků. Potenciálním uchazečům chybí jednak dostatek znalostí a jednak je problém získat i zkušené pracovníky, shodují se zaměstnavatelé.

Jaké je řešení současné situace

Zástupci průmyslu vidí nápravu stavu v jediném: Musíme pracovní sílu dovážet. Personalisté na konto stávajícího stavu však dodávají: Chybí ucelená koncepce ze strany státu právě ohledně podpory přílivu pracovních sil ze zahraničí.

Nábor pracovníků mimo území ČR stále komplikuje nemálo byrokratických omezení. K jistému posunu v tomto případě dochází díky speciálním vládním programům, které by měly zaměstnávání cizinců zjednodušit.

Vůbec prvním byl tzv. Pilotní projekt Ukrajina a navazující Režim Ukrajina. Ty mají usnadnit získání potřebného povolení. U Pilotního projektu Ukrajina to byla modrá karta, v rámci Režimu Ukrajina šlo o zaměstnaneckou kartu.

Hlavním důvodem těchto projektů byla snaha o časovou úsporu při podávání žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Uchazeč si o termín pohovoru nemusí zažádat, ale je přímo osloven.

Modrá karta a zaměstnanecká karta suplují jednak povolení k pobytu a jednak i pracovní povolení pro cizince. I v tomto směru tak došlo k jistému ulehčení.

Personalisté však dále upozorňují, že vládní projekty nutně v čase narazí na omezené personální kapacity ministerstva vnitra, které více žádostí nezpracuje. Ani navyšování kvót tak do budoucna zřejmě situaci nevyřeší.

V čem pomůže pracovní agentura

V zajištění sezónních prací nebo v obdobích personální krize má proto smysl začít spolupracovat s pracovní agenturou. Ta dokáže flexibilně dodat nové zaměstnance. Typicky se takový postup využívá v automobilovém průmyslu, ve výrobě či například také v call centrech.

Spoluprací s pracovní agenturou IRS Czech ušetříte čas i energii. Zároveň vybíráte ze širšího spektra uchazečů, které má agentura ve své databázi. Šance na to, že si vyberete vhodného kandidáta, se tak citelně zvyšují.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup