Při hledání práce se většinou setkáváme s požadavkem zaměstnavatele, aby uchazeč o práci předložil výpis z rejstříku trestů. Je ta častá praxe, i když na to zaměstnavatelé nemají právo. Jedná se o diskriminaci kvůli prohřešku z minulosti, proti které se lze bránit.

Jak je to v praxi

Zejména lidé s trestní minulostí, kteří jsou propuštěni z vězení, mají často potíže s návratem do normálního života právě díky požadavku na předložení výpisu z TR. Jak se mají uplatnit na pracovním trhu, když výpis z TR se stal zcela běžným požadavkem zaměstnavatelů. Podle průzkumů takto jedná 68 % firem a 46 % zaměstnavatelů požaduje výpis z TR bez výjimky u všech pozic. Pouze necelá třetina firem nežádá výpisy z TR nikdy.

Nejčastějším argumentem zaměstnavatelů je, že zaměstnání člověka z trestní minulostí odporuje pravidlům a nařízením jejich firmy. Představitelé některých firem uvádějí, že mají špatné předchozí zkušenosti.

Kdy je požadavek na předložení výpisu legální

Požadavek trestní bezúhonnosti je oprávněný, pokud je dán zákonem, jako třeba u pedagogů nebo je to důvodné z bezpečnostních důvodů.

Čistý trestní rejstřík musí mít ze zákona ministerští úředníci, učitelé, sociální pracovníci, zdravotní sestry, policisté, soudci, hasiči, notáři, advokáti nebo veterináři. Je to logické u některých povolání, kdy například uchazeč u práci v bezpečnostní agentuře nemůže být odsouzen za násilnou nebo majetkovou trestnou činnost.

Naproti tomu pro práci kopáče, zedníka, truhláře nebo pracovníka v pásové výrobě bude požadavek na výpis z TR neoprávněný. U odpovědnějších profesí záleží, zda provinění uchazeče nějak souvisí s danou prací.

Jak se bránit

Při neoprávněnosti požadavku můžete reagovat tak, že se pokusíte vysvětlit, jaký trestný čin jste spáchali a přesvědčit zaměstnavatele, že na výkon vaší práce nebude mít žádný vliv. Mnoho zaměstnavatelů je ochotno člověka přijmout, když mají informace o okolnostech trestného činu.

Další možností je obrátit se na inspektorát práce a dát podnět ke kontrole z důvodu nerovného zacházení a diskriminace.

Zahlazení odsouzení

Pokud se odsouzení zahladí, pohlíží se na člověka, jako by nikdy nebyl trestán. Podmínky zahlazení se liší podle toho, zda byl člověk ve vězení, nebo dostal podmínku. Lhůty jsou odvislé od délky trestu.

Žádost se podává bez poplatku u soudu místně příslušného podle trvalého bydliště.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup