Většině z nás by kratší pracovní dobu jistě uvítala. V souvislosti s nástupem robotizace a zefektivnění výroby se o zkrácení pracovního týdne stále více hovoří. Avšak podle odborníků Česko zatím nesplňuje předpoklady, které je nutné pro zavedení zkráceného pracovního týdne splnit.

Odbory by uvítaly alespoň zkrácení pracovní doby, ale je jasné, že efektivita práce to zatím neumožňuje.

Všichni nebo nikdo

Je sice pravdou, že robotizace se ubírá správným směrem, ovšem současný stav ekonomiky v celém světě neumožňuje zkracovat pracovní týden. Mohl by si to dovolit pouze stát se znalostní ekonomikou a výjimečnou efektivitou práce s extrémně vysokou přidanou hodnotou.

Zastánci tohoto zkrácení uvádějí jako největší výhodu zlepšení kvality života, menší stres a z toho plynoucí větší produktivitu práce. Pokud by ovšem ke zkrácení doby přistoupily jen některé země, byly by asi v nevýhodě. Zkrácený pracovní týden by musela zavést drtivá většina států jako tomu bylo při zavedení pěti pracovních dní. Země, které by si ponechaly současný stav by tak získaly konkurenční výhodu. Reálnější se zatím jeví kratší pracovní den.

Možná negativa

Kratší pracovní týden by mohl přinést více stresu, stejně tak při nedostatečné efektivitě práce i větší nutnost přesčasů. Zatím totiž není řečeno, že by ubylo práce, která by šla stihnout za čtyři dny. Také platová otázka by se řešila složitě.

Pokud by ke zkrácení pracovního týdne přistoupil v regionu pouze jeden stát, mělo by to pro jeho ekonomiku nedozírné následky.

MPSV spíše pro kratší pracovní den

Dle vyjádření představitelů ministerstva práce a sociálních věcí je hlavní snahou v této oblasti podrobně zmapovat současnou situaci i budoucí trendy na trhu práce a připravit případná opatření, jak na tyto změny reagovat.

Co je třeba nyní dělat

Především umět využívat plnou pracovní dobu. Průzkumy ukazují, že zaměstnanci mají tendenci si pracovní úkoly z hlediska času prodlužovat. Vykonávat úkoly v co možná nejkratších termínech a v potřebné kvalitě je velkou vzácností.

Teprve až lidé dokáží plně věnovat čas strávený v práci skutečně pracovním záležitostem, přičemž využijí nástroje určené pro lepší výkony, tak bude možné uvažovat o kratším pracovním týdnu.