Trápí vás nějaký konflikt a chcete jej úspěšně vyřešit jednou provždy? Pak možná vaší myslí probíhají pojmy, jako je soudní jednání a mediace. Víte, v čem přesně se liší a jaké výhody a nevýhody se k nim pojí?

Soudce činí rozhodnutí

První rozdíl mezi soudním jednáním a mediací spočívá v tom, že od soudu lidé vždy odchází s určitým výsledkem. Ve finále totiž každý soudce musí vynést rozsudek a pokud se proti němu žádná ze zúčastněných stran neodvolá, stává se vykonatelným. A celá záležitost je zároveň považována za vyřešenou.

Na rozdíl od toho mediátor žádný takový výsledek garantovat nedokáže. Práce mediátora totiž spočívá v tom, že zúčastněné strany sporu vede k nalezení řešení jejich konfliktu. Použitím speciálních technik zjišťuje veškeré informace, které jsou potřebné k tomu, aby klienti učinili dané rozhodnutí.

Mediátor může nacházet různá řešení

V rámci soudního jednání je soudce vázaný tím, co strany navrhnou v žalobě. Na rozdíl od toho mediátor může společně s klienty hledat takové řešení, které je třeba předtím vůbec nenapadlo. Soud bohužel v širším kontextu, než je samotná žaloba, rozhodovat nemůže.

Průběh jednání je značně odlišný

Jak jistě víte, soudní jednání symbolizuje ryze formální záležitost. Platí zde jasně daná pravidla a například i striktně daný zasedací pořádek.

Oproti tomu mediace je proces zcela neformální. Strany zde proto mohou mluvit o všem, co zrovna mají na srdci. A mohou se tak dostat i k záležitostem, kvůli kterým původně nepřišly.

Zatímco soudce se rozhoduje na základě předložených důkazů, mediátor žádné důkazy nepotřebuje. Při své práci spíše naslouchá klientům, aby tak mohli lépe vyjádřit vše, co mají na srdci.  

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.