Mediace symbolizuje mimosoudní způsob řešení sporů. Jednotlivé mediační techniky však nejsou využitelné pouze při mediaci. Oceníte je i v běžném životě, pokud se dostanete do nějaké konfliktní situace.

Co se skrývá pod pojmem mediace?

Mediace představuje jeden ze způsobů, jakým je možné řešit konflikty. Jedná se tedy o skupinu komunikačních technik, které lidem výrazně usnadňují komunikaci a pomáhají jim oddělit, co je pro ně v daném konfliktu klíčové.

Při mediaci se používají nejrůznější mediační techniky. Právě ty pomáhají sporným stranám odhalit, co přesně jim na dané situaci nejvíce vadí. Umožňují jim podívat se v klidu a s nadhledem na celý problém a společně najít řešení, se kterým budou všechny zúčastněné strany spokojené.

TIP: Na kurzu mediačních technik se naučíte jednotlivé techniky správně používat.

Jaký je cíl mediace?

Mediace má jasný cíl. Jde o to přimět klienty přemýšlet o tom, jak by mohli s konfliktem naložit, aby jej mohli do budoucna považovat za vyřešený. Případně aby se již k této události vůbec nemuseli vracet.

Principy mediace mohou využít všichni

Nezáleží na tom, zda stranám konfliktu správnou cestu ukáže mediátor, nebo kdokoliv jiný. Proto se vyplatí mediační techniky ovládat, abyste mohli být nápomocní pro své okolí. Mediační techniky ocení například lidé ve vedoucích pozicích nebo lidé, kteří zastávají nějakou veřejnou funkci.

Pokud budete ovládat mediační techniky, jistě tuto dovednost v každodenním životě uplatníte.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.