Mediace symbolizuje mnohonásobně méně nákladné jednání než soudní řízení. V praxi se přitom jedná o stále populárnější způsob řešení sporů. Přečtěte si, jak se pohybují ceny nařízeného setkání s mediátorem a mediace.

Kolik stojí nařízené setkání s mediátorem

Soud může v některých případech účastníky sporu poslat k mediátorovi. V takovém případě se přitom schůzka označuje jako takzvané první nařízené setkání se zapsaným mediátorem. Cena tohoto jednání je u všech mediátorů stejná, jelikož je stanovena vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. Konkrétně se přitom jedná o 400 Kč za každou započatou hodinu.

Těchto 400 Kč představuje odměnu pro mediátora. Z toho vyplývá, že se v konečném důsledku dělí počtem stran, které se jednání zúčastní. Pokud například na schůzku přijdou dvě strany sporu, měla by každá z nich zaplatit 200 Kč za každou započatou hodinu.

Kolik stojí mediace

A jak se liší mediace? U té si cenu stanovuje každý mediátor individuálně. Mediace je přitom zahájena okamžikem podpisu smlouvy o provedení mediace. Tato smlouva přitom musí kromě jiného obsahovat  i výši odměny mediátora za uskutečněnou mediaci.

V praxi se nejčastěji cena mediace stanovuje hodinovou sazbou mediátora. Nedá se přitom přesně říct, jaká je její horní nebo spodní hranice. V každém případě by však mediátor měl klienty s cenou mediace seznámit ještě před jejím zahájením.

Jak může být cena mediace stanovena?

Setkat se lze také s případy, kdy je cena mediace stanovena jinými způsoby. A to například procentem z ceny věci, o kterou se mediace vede. Nebo třeba bezplatně, pokud mediátor tuto možnost nabízí. Případně může cenu mediace uhradit někdo třetí. Vždy je však důležité se o ceně a podmínkách informovat předem.

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.