Především drobní živnostníci často tápou v situaci, kdy shánějí brigádníka a následně se neorientují v tom, co všechno je třeba udělat. Víte, co všechno v těchto případech ukládá zákon?

Jaké jsou možnosti smlouvy

Při rozhodování o tom, jakou smlouvu s brigádníkem podepsat, se v prvé řadě řiďte tím, na jak dlouho budete jeho výpomoc potřebovat. Pokud se jedná pouze o pár hodin nebo práci na pár týdnů, zvolte dohodu o provedení práce. Na DPP může brigádník odpracovat celkem 300 hodin u jednoho zaměstnavatele v jednom kalendářním roce.

Pokud potřebujete brigádníka na větší počet hodin, můžete zvážit dohodu o pracovní činnosti. Ta je limitována tím, že zaměstnanec nesmí pracovat více, než kolik činí průměrná polovina týdenní pracovní doby.

A pokud vám nepostačuje ani tato varianta, můžete zvážit zaměstnání zaměstnance na pracovní smlouvu. V každém případě myslete na to, že je třeba za zaměstnance zaplatit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz.

TIP: Tak jako všude jinde, i na pracovišti mohou vznikat nepříjemné konflikty. Osvojte si techniky pro jejich úspěšné řešení na kurzu Mediace v pracovních vztazích a buďte připraveni.

Jak je to s daněmi?

Daně budete jako zaměstnavatel řešit v každém případě. Pokud uzavřete DPP a výdělek bude maximálně 10 000 Kč, musíte se přihlásit k finančnímu úřadu jako plátce daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou. Pokud přitom odměna bude vyšší, je třeba také odvádět odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud budete brigádníka zaměstnávat na DPČ, musíte se na finanční úřad rovněž přihlásit. Zdravotní pojištění přitom budete také odvádět a při výdělku nad 2500 Kč i sociální pojištění.

V neposlední řadě dále myslete na to, že pokud přijímáte zaměstnance do pracovního poměru (tedy na pracovní smlouvu, ne na dohodu), musí mít před započetím práce provedenou vstupní lékařskou prohlídku. A v každém případě svého nového zaměstnance seznamte s BOZP.

A jak zaměstnance případně propustit?

Dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti i pracovní poměr můžete vždy uzavřít i na dobu určitou. V takovém případě pracovněprávní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.

Dohody uzavřené na dobu neurčitou můžete ukončit dohodou. Ta musí být provedena písemným souhlasem obou smluvních stran. To se však ne vždy podaří a z toho důvodu zákon umožňuje i jednostrannou výpověď. Výpovědní doba přitom u dohod činí pouze 15 dní a začíná běžet okamžikem doručení druhé smluvní straně.

Naučte se řešit konkrétní problémové situace, které mohou na pracovišti vznikat. Přihlaste se na kurz Firemní mediace, jehož obsahem je řada praktických cvičení.