Mediace může stranám konfliktu výrazně pomoct s vyřešením jejich problému. Součástí mediace je přitom i mediační dohoda. Zajímá vás, kdo ji vlastně může sepsat? A jak to chodí v případě, že některé ze stran přestane tato dohoda vyhovovat?

Uzavřená mediační dohoda je vždy závazná

Pokud dojde k podepsání mediační dohody oběma stranami konfliktu, lze ji vždy považovat za platnou. Někteří lidé přitom tápou v otázce, zda musí být mediační dohoda vždy uzavřena písemně. Zákon o mediaci vysloveně říká, že mediační dohoda představuje písemnou dohodu uzavřenou stranami konfliktu v rámci mediace.

Zákon o mediaci však již neuvádí, co dělat v případě, že se strany na něčem domluví a zároveň se domluví také na tom, že svá práva a povinnosti nechtějí od mediátora sepsat písemně. V takovém případě lze předpokládat, že by o mediační dohodu nešlo.

Mediátor nemusí být nutně advokát

Musí být mediátor zároveň advokátem, aby mohl sepsat mediační dohodu? Tato otázka je velmi častá. Odpověď zní ne. Zákon o mediaci totiž říká, že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu. To znamená, že v mediační dohodě budou jen ty záležitosti, na kterých se strany domluví. Nic víc.

Mediační dohodu by měl mediátor sepisovat na konci mediace. Ideální je přitom situace, kdy strany konfliktu mediátorovi její znění diktují. Mediační dohoda nemusí být sepsána „právnickým jazykem“. Cílem je zkrátka to, aby mediátor do mediační dohody zaznamenal shodnou vůli stran.

A co když straně nebo stranám přestane mediační dohoda vyhovovat?

To se v praxi stává velice často. A to například u dohod o péči o děti. Pokud rodiče dítěte sepisují mediační dohodu v jeho 4 letech, budou se muset na nějakém postupu domlouvat ještě dalších minimálně 14 let. A protože to je opravdu dlouhá doba, je více než pravděpodobné, že během toho budou chtít mediační dohodu nějakým způsobem pozměnit. Změnu přitom mohou provést jak přes mediátora, tak i dohodou pouze mezi sebou.

Obtížnější situace nastává v případě, kdy jedna strana přestane s mediační dohodou souhlasit a druhá strana není svolná k její změně. V takovém případě se bude muset strana vyžadující změnu v mediační dohodě obrátit na soud.

Chcete se připravit na zkoušky mediátora? Absolvujte kurz Výcvik mediace, na kterém se naučíte vše podstatné.