V současné době najdete spoustu knih a článků, které se věnují tomu, jak správně komunikovat a jednat s lidmi. Víte, co všechno komunikaci ovlivňuje? 

Umění mluvit není to samé jako umění komunikovat

Každý z nás se učí mluvit od narození. Tuto dovednost přebíráme od našich rodičů, kteří se stávají našimi učiteli. Učíme se jednotlivé slabiky, slova a postupně je skládáme do vět. Postupem času přitom tuto dovednost neustále pilujeme.

Narozdíl od toho komunikace je určitou formou interakce. Jedná se o vzájemný kontakt, akci a reakci a jde o umění nejen mluvit, ale i slyšet, poslouchat a projevovat se. 

TIP: Vyberte si z nabídky akreditovaných kurzů mediace, díky kterým zlepšíte své komunikační dovednosti. 

Z čeho všeho se komunikace skládá

Komunikace je obvykle popisována jako souhrn několika základních složek, ze kterých se skládá. Především se jedná o komunikátora a komunikanta. Komunikátor je ten, od něhož informace přichází a komunikant je ten, kdo tuto informaci přijímá. Obsah sdělení se označuje jako komuniké. Ke komunikaci neodmyslitelně patří i určité neverbální složky komunikace a komunikací vyvolaný účinek.

Co jsou neverbální složky komunikace

Neverbální složky komunikaci ve velké míře ovlivňují. Řadí se zde například tón, kterým spolu obě osoby komunikují nebo rychlost jejich mluvy. Neméně důležitá jsou i gesta, která každé sdělení provází, tedy typicky pohyby rukou, nohou a hlavy. Zapomenout nesmíme ani na postoj, který obě strany při komunikací zaujímají. 

Při komunikaci si dávejte pozor i na to, kam směřuje váš pohled a jak blízko (nebo daleko) k druhé osobě stojíte. Velkou roli hraje i to, v jakém prostředí je daná informace sdělovaná
Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.