V praxi bývá mnohdy zaměňován kratší úvazek se zkrácenou pracovní dobou. Ve skutečnosti však pro oba tyto pojmy platí určitá pravidla. Jaká to jsou? A může zaměstnanec se zkráceným úvazkem pracovat přesčas?

Kratší úvazek využijí nejčastěji rodiče

Kratší úvazek vždy sjednává zaměstnavatel s konkrétním zaměstnancem. Nejčastěji se k němu přitom přistupuje u rodičů malých dětí. Díky kratšímu úvazku totiž takoví zaměstnanci mají větší šanci skloubit náročný pracovní život s péčí o domácnost a malé děti. Kratší úvazek přitom může mít různou délku. Záleží to na dohodě obou stran.

TIP: Špatné vztahy na pracovišti vám může pomoct zlepšit mediace. Už jste o tomto způsobu řešení konfliktů slyšeli?

Přistoupit tak lze například na kratší úvazek, u kterého zaměstnanec musí odpracovat 15 hodin týdně. A to každý den od pondělí do pátku po třech hodinách. Nebo samozřejmě taky úplně jinak.

Zkrácená pracovní doba se liší

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům zkrátit pracovní dobu, a to buď vnitřním předpisem nebo sjednáním v kolektivní smlouvě. Zkrácená pracovní doba se však vždy musí týkat všech zaměstnanců nebo nějaké vymezené skupiny. Je však důležité pamatovat na to, že v takovém případě nesmí být krácena mzda.

Zaměstnavatel tak například může vnitřním předpisem stanovit, že pracovní doba činí každý den 8 hodin, ale každý pátek je zkrácena na 6,5 hodin. I přesto však musí zaměstnancům tuto hodinu a půl zaplatit, jako kdyby v tu dobu vykonávali klasickou práci.

Jak je to s prací přesčas?

Představte si situaci, kdy má zaměstnanec „poloviční úvazek“ a pracuje tedy na 20 hodin týdně. Je možné mu nařídit práci přesčas? Není. Na práci nad 20 hodin týdně je možné se se zaměstnancem pouze dohodnout.

Když po této dohodě zaměstnanec odpracuje například 28 hodin, bude mu náležet příplatek za práci přesčas? Nebude. Aby se jednalo o příplatek za práci přesčas, musel by zaměstnanec v daném týdnu překročit 40 hodin práce.

Chcete zlepšit vztahy na pracovišti? Zjistěte více o mediaci, jako možném způsobu řešení konfliktů. Více informací najdete na www.mediace-cr.cz.