V obchodněprávních vztazích mohou nastat nejrůznější situace. Může například dojít k opožděnému (nebo neúplnému) dodání služby. Nebo se můžete potýkat s nezaplacenou fakturou. A právě v takových chvílích přichází na scénu obchodní mediace.

Co je to obchodní mediace

Jako obchodní mediace (nebo také mediace v obchodních věcech) se označuje mediace mezi podnikajícími subjekty. Potažmo se může jednat o mediaci mezi živnostníky nebo právnickými osobami, pokud předmětem vztahu mezi těmito subjekty je závazek spojený s realizací jejich obchodní činnosti. 

V čem se liší obchodní a občanskoprávní mediace

Mezi obchodní a občanskoprávní mediací existují určité rozdíly. Pro zjednodušení přitom budeme za občanskoprávní mediaci považovat také rodinnou mediaci, sousedské spory, mediaci v dědických věcech nebo pracovněprávní záležitosti.

U občanskoprávních mediací se jedná převážně o jednotlivce. To znamená o fyzické osoby, které se samostatně, přímo a individuálně podílejí na dané situaci. Podobně to přitom může být u obchodních sporů, které jsou vedeny mezi podnikateli živnostníky. 

Rozdíly se ale objevují u obchodních sporů mezi právnickými osobami. V takových situacích totiž na jednotlivce nedopadají všechny aspekty související s daným konfliktem. Spíše se celá situace rozlévá do útrob celé společnosti. 

Jaké jsou výhody obchodní mediace

Mezi jednoznačné výhody obchodní mediace lze bezesporu zařadit rychlost a úsporu času. Nad vidinou vleklého obchodního sporu zkrátka často převládne zájem na dobrých obchodních vztazích. 

Vyjasnit si vše přímo s obchodním partnerem je mnohem jednodušší než celou záležitost řešit při několika táhlých soudních jednáních. A přesně proto získává mediace v obchodních věcech na popularitě. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.