Věděli jste, že mediaci nemusí vést pouze jeden mediátor, ale může jich být více? A zajímá vás, jak to v takovém případě probíhá?

Zákon o mediaci

Zákon o mediaci v § 2 uvádí, že jako mediace se označuje postup při řešení konfliktů za účasti jednoho nebo více mediátorů. Tito mediátoři přitom mají za úkol podporovat vzájemnou komunikaci mezi osobami, kterých se tento konflikt týká.

Z této definice proto jasně vyplývá, že mediace se nemusí účastnit pouze jeden mediátor, ale může jich být více. V takovém případě se přitom jedná o takzvanou spolu-mediaci.

Jak mediátoři spolupracují?

Za kvalitně odvedený proces mediace vždy odpovídají všichni zúčastnění mediátoři. Pokud tedy pracují ve dvojici, měli by být vzájemně sehraní a měli by se vhodně doplňovat. 

V praxi mediátoři nejčastěji spolupracují tak, že se doplňují v kladení otázek nebo dialogu se stranami. Výjimkou však není ani takový postup, při kterém jeden z mediátorů vede mediační rozhovor a druhý zapisuje důležité body na tabuli. 

Výhody a nevýhody spolu-mediace

Zmínit pochopitelně musíme i jednotlivé výhody a nevýhody, které s sebou spolu-mediace přináší. Jestliže mediaci vede více mediátorů, klienti nemají pocit, že mediátor straní jedné straně. I když to tak samozřejmě není. 

Zároveň platí, že mediátoři jsou dva rozdílní lidé, kteří jinak uvažují a zároveň mohou věci podávat jiným způsobem, což přispívá k lepší srozumitelnosti. Klienti také mohou jednoduše získat na danou věc více úhlů pohledu

Kolik taková mediace stojí?

Odměna mediátora je vždy smluvní. U zapsaných mediátorů přitom platí povinnost její výši klientům oznámit předem. Nezapsaní mediátoři sice tuto povinnost nemají, na druhou stranu se jedná o pomyslnou známku slušnosti. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.