Mediátor se věnuje mimosoudnímu řešení sporů v rámci mediace. V podstatě se přitom jedná o odborníka na komunikaci, řešení konfliktů a vyjednávání. Zjistěte, kdo se u nás může stát mediátorem a co je k tomu potřeba.

Kdo se může stát mediátorem

Jako mediátora lze obecně označit prakticky kohokoliv, kdo zprostředkovává urovnání konfliktu mezi dvěma stranami. 

Pokud se na to ale zaměříme z užšího úhlu pohledu, je mediátorem osoba, která prošla příslušným vzděláním zná mediační techniky a umí je ovládat. 

V České republice prozatím není žádný jednotný systém pro vzdělávání mediátorů. Stejně tak u nás nemáme stanoveny ani žádné vzdělávací standardy. 

Mediátor přitom může vystupovat buď jako zapsaný, nebo nezapsaný. Ale jaký je mezi těmito variantami rozdíl?

Zapsaný mediátor je zapsán v seznamu mediátorů

Mediaci u nás upravuje zákon č. 202/2012 Sb., který říká, že mediátorem je fyzická osoba zapsaná v seznamu mediátorů.

Platí přitom, že taková osoba musí mít vysokoškolské vzdělání, být trestně bezúhonná a zároveň být způsobilá k právním úkonům. Rovněž musí složit zkoušku u Ministerstva spravedlnosti. Advokáti přitom tuto zkoušku skládají u České advokátní komory.

Seznam mediátorů poté sdružuje všechny tyto zapsané mediátory. Na jednom místě tak najdete všechny zapsané mediátory, jejich specializaci, místo působení a kontakt. 

Mediaci lze vykonávat i bez zkoušky

Mediační služby lze vykonávat také na základě živnostenského oprávnění bez nutnosti složit zmíněnou zkoušku. To znamená, že se mediátorem může stát prakticky kdokoliv. V praxi se lze setkat se spoustou mediátorů, kteří prošli vzděláním v mediaci, ale buď nechtějí, nebo nemohou zkoušku složit. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.