Soud v některých případech stranám sporu nařizuje takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Zjistěte, co to vlastně znamená a jak je třeba k této situaci přistupovat.

Co vám soud může nařídit

Soud nikdy nenařizuje mediaci. Nařídit vám může pouze takzvané první setkání se zapsaným mediátorem, což je v podstatě taková informativní schůzka. 

A proč vůbec soud první setkání se zapsaným mediátorem nařizuje? Jednoduše proto, že v některých případech usoudí, že je to pro strany sporu vhodnější. Jednat se může třeba o situace, kdy by náklady spojené se soudním projednáváním sporu výrazně převýšily částku, o níž se spor vede. Často k němu také soud přistupuje u rodinných sporů, kdy se obává, že by soudní jednání dopadlo na celou širokou rodinu. 

Co je tedy první setkání se zapsaným mediátorem

První setkání se zapsaným mediátorem je v podstatě informativní schůzkou, na níž mediátor stranám sporu vysvětlí, co mediace je a není. Klienti se také dozví, co by od mediátora mohli očekávat a co naopak mediátor nedělá. 

A jak může první setkání se zapsaným mediátorem skončit? Buď mediátor stranám pouze vydá potvrzení o tom, že toto setkání absolvovaly. Nebo se s nimi navíc domluví, že by klienti chtěli mediaci absolvovat. A případně s nimi také probere, zda by chtěli mediaci absolvovat právě u tohoto mediátora, nebo si vyberou jiného. Rozhodnutí v tomto ohledu totiž závisí čistě na stranách konfliktu.

Jaké máte povinnosti?

Pokud od soudu obdržíte usnesení o uložení povinnosti absolvovat první setkání se zapsaným mediátorem, je třeba daného mediátora kontaktovat. Na usnesení se dozvíte jeho jméno, v některých případech nechybí ani telefonický nebo e-mailový kontakt. Na mediátora se poté musíte obrátit v dané lhůtě, nejčastěji se jedná o 10 pracovních dnů.  

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz