Mediace jako způsob mimosoudního řešení sporů neustále získává na popularitě. V průběhu se přitom můžete setkat se dvěma základními dokumenty. Jedná se o smlouvu o provedení mediace a mediační dohodu. Co je pro oba dokumenty charakteristické? 

Smlouva o provedení mediace

Pod tímto slovním spojení se skrývá dokument, na základě kterého může mediátor začít provádět mediace. Povinnost sepsání této smlouvy mediátorovi ukládá zákon o mediaci. Pokud by tak neučinil, jednalo by se z jeho strany o přestupek. 

Mediátor by v ideálním případě měl smlouvu o provedení mediace klientům poskytnout k nahlédnutí ještě před zahájením samotné mediace. Může jim ji poslat na e-mail nebo ji třeba mít dostupnou na svém webu. Díky tomu si mohou strany sporu v klidu nastudovat, co vlastně podepisují.

TIP: Absolvujte kurz mediace, který vás připraví na reálné vedení mediačních kauz. 

Mediační dohoda

K sepsání mediační dohody dochází ve chvíli, kdy strany v rámci mediace dojdou k nějakému řešení. Určitě ale není pravidlem to, že by k nalezení řešení došlo hned při prvním mediačním jednání (i když se to samozřejmě stát může).

Odpovědnost za znění mediační dohody nesou výhradně strany konfliktu. Pouze klienti sami totiž nejlépe vědí, co přesně potřebují a co je pro jejich život důležité. Mediátor nese odpovědnost pouze za to, že své klienty procesem mediace úspěšně provede. 

Vypracování mediační dohody probíhá vždy za přítomnosti stran konfliktu, které její znění v podstatě diktují mediátorovi. Uzavřít ji můžete na konkrétní věc, na neurčito nebo na dobu určitou. 

Nutno podotknout, že mediační dohodu není nutné vždy podepsat v kanceláři mediátora. Strany konfliktu si její návrh mohou odnést a zkonzultovat jej s jinou pověřenou osobou, například advokátem. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz