Zajímavé výsledky přinesl průzkum, který letos proběhl v 11 zemích. V Česku bylo osloveno téměř 12 tisíc zaměstnaných lidí. Z jejich odpovědí vyplynulo, že zaměstnanci, kteří jsou zvyklí v průběhu pracovního týdne spát méně než 6 hodin denně, si častěji stěžují na stres v práci, na špatné finanční ohodnocení a na velký nápor pracovních povinností.

Tip: Studujete při práci, na nic nemáte čas a jen se stresujete? Snažíte se zvládnout obojí, ale čas nezůstává? Využijte možnosti vypracování seminárních prací na zakázku a zvládněte tak všechny své povinnosti. 

Pouze 8 % respondentů, kteří údajně spí během pracovního týdne méně než šest hodin denně, tvrdí, že v práci nepociťují stres. S delší uvedenou dobou spánku jejich podíl stoupá. Těch, kteří spí více než osm hodin, nezažívá stres nikdy 22 %.

Jak je to podle příjmů

Zaměstnanci s vyššími příjmy stres v práci zažívají jen v malém množství případů. Hůře jsou na tom zaměstnanci s nižšími příjmy.

Méně kvalifikované a ohodnocené zaměstnance mnohem více trápí nejen finance, ale také špatné pracovní podmínky a prostředí, jsou více zatěžováni zdravotními problémy pramenícími z vykonávané práce, vadí jim dojížděn a špatné mezilidské vztahy na pracovišti.

Zvláštní skupinou jsou manažeři a lidé s vyššími příjmy. Stěžují si na velkou pracovní zátěž, častěji se zmiňují o pocitu vyhoření, zažívají stres z organizačních změn a často řeší problémy se skloubením pracovního a soukromého života.

Jak je to s délkou spánku

Průzkum ukázal, že 77 % českých zaměstnanců spí denně šest až osm hodin, což je obecně považováno za dostatečnou dobu odpočinku pro mozek i pro regeneraci organismu. Je ovšem malá část lidí, kteří spí více než osm hodin, ale také těch, kteří nespí během pracovního týdne ani šest hodin denně. Posledně jmenovaných je zhruba 18 % a přibývají k nim stále více lidé starší 35 let. Týká se to častěji zaměstnanců na nižších pracovních pozicích, jako jsou pomocní dělníci, kvalifikovaní dělníci a zaměstnanci ve službách. Mohlo by to souviset s jejich dříve začínající pracovní dobou a směnností.

Ovšem krátký spánek se nevyhýbá ani top manažerům. Méně než šest hodin jich spí 26 %.

Tip: Stejné možnosti, jako vypracování seminárních prací, můžete využít i u těch závěrečných. Například vypracování bakalářské práce na zakázku využívají stovky spokojených studentů. 

Finanční problémy

Nízké finanční ohodnocení je v ČR nejvýznamnější oblastí, která zaměstnancům způsobuje stres. Uvedlo to 32 % respondentů, z nichž větší počet tvořili lidé na nižších pozicích. Zároveň tito zaměstnanci uvedli, že je trápí příliš velký tlak povinností a zodpovědnost vyplývající z řešení úkolů. S náporem práce souvisí i velký počet přesčasů. Stresující bývá mnohdy i samotné pracoviště, přičemž na špatné pracovní podmínky a prostředí jsou mnohem citlivější ženy.