Horká, která v současné době trápí naši zemi nejsou ničím příjemným ani v rámci dovolené, natož tento čas trávit plně aktivní v práci. Co dělat, pokud vaše kancelář nemá klimatizaci?

Špatná cirkulace vzduchu

Pokud vám váš zaměstnavatel neumožňuje dobré pracovní podmínky v rámci pravidelného přísunu a cirkulace čerstvého vzduchu, pak může teplota v kanceláři přesáhnout až třiceti stupňů Celsia. Dokážete si představit plnit v tomto prostředí adekvátně svojí práci? Nehledě na to, že tyto teploty zmenšují pracovní produktivitu, soustředění, snižují pohodlí, ale hlavně mohou mít vliv na váš zdravotní stav. Dá se proti tomu bránit?

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Tak zní paragraf 102 Zákoníku práce. Je-li tudíž horko na vašem pracovišti neúnosné natolik, že ohrožuje vaše zdraví, pak je povinností vašeho vedoucího tuto překážku odstranit. Ovšem mezera v zákoně se zase našla – není v něm stanoveno jak a kdy.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. hovoří o podmínkách ochrany zdraví při práci. Řeší rovněž zátěž teplem na pracovišti a shrnuje požadavky, které musí zaměstnavatel splnit. Vztahuje se však na zaměstnání, která jsou vystavena nadměrné teplotní zátěži (například práce venku v extrémních teplotách, v hlubinném dole a podobně). Toto nařízení a jeho pozdější novely však také řeší základní pravidla pro práci v kanceláři při horku v létě a říká, že stanovená pohybová teplota pro práci je v rozmezí dvaceti až sedmadvaceti stupňů Celsia. Mimořádně teplým dnem je den, kdy teplota přesahuje třiceti stupňů. Takový den se poté hodnotí jako extrémně zátěžový pro práci v administrativě a kancelářích.

Řešení

Od sedmadvaceti stupňů je tedy práce v kancelářích považována za zátěžovou. Pokud se dostaneme až na jedenatřicet stupňů Celsia, pak extrémně zatěžujeme svůj organismus a zaměstnavatel je tedy povinen, vybavit nás ochrannými nápoji, čímž je myšlena přírodní minerální voda a klidně i volně dostupná voda z kohoutku.

Pokud se teplota dostane až na šestatřicet stupňů, pak musí být uplatněn režim střídání práce a přestávek, které se počítají do pracovní doby.