Někteří lidé se často domnívají, že mediátor je vlastně více nebo méně zdatným manipulátorem. A že právě manipulaci při mediačním jednání využívá. Je to skutečně pravda? Nebo mediátor pracuje s jinou technikou?

Hledání viníka konfliktu

Jakmile v našem životě dojde ke konfliktu, máme většinou tendenci strávit spoustu času a energie hledáním viníka. Když se nám ho podaří odhalit, začneme na něj postupně sypat všechno negativní, co nám „jeho vina“ přinesla. Pitváme se v tom, co všechno špatného se stalo. A co všechno špatného to pro nás znamená do budoucna.

TIP: Absolvujte přípravný kurz ke zkoušce mediátora. Na kurzu Výcvik mediace se naučíte vše podstatné včetně důležitých mediačních technik.

Ve skutečnosti se nám neuleví

Když už konečně víme, kdo to všechno způsobil, myslíme si, že se nám uleví. Tento pocit však bohužel nepřichází. Začneme tak vymýšlet pro viníka konfliktu ještě nějaký trest, díky kterému by se podobnému chování vyvaroval do budoucnosti. Když to vše pořádně promyslíme, bohužel opět nepřichází pocit úlevy. A je nám možná i hůř než předtím.

K mediaci často přicházejí strany, jejichž konflikt se již hodně vyhrotil. Takový problém můžeme označit za „mentální bahno“. A právě usvědčování viníka a vymýšlení patřičného trestu je vlastně pomyslným kopáním do tohoto bahna. Bohužel, když budete do bahna skákat, neočistí vás. Naopak se na vás bude více a více nabalovat a následující očista bude o to náročnější.

Minulost se již nezmění

Je třeba si uvědomit, že minulost je pevně dána. Nezmění ji ani mediátor, ani vy. Nepitvejte se proto zbytečně v tom, co se stalo a nestalo. Spíše si uvědomte, že to, co se stalo, má vliv na vaše cítění a fungování teď. To, co můžete ovlivnit, je vaše budoucnost – co bude odteď dál.

Mediátor pracuje s pozitivní komunikací

Díky práci mediátora mají strany konfliktu možnost lépe se odpoutat od toho, co bylo v minulosti špatně. Aby toho mediátor dosáhnul, pracuje s technikou takzvané pozitivní komunikace. Nejde o manipulaci. Jde o uvědomění si toho, že minulost je daná. A že budoucnost může každý z nás ovlivnit.

Mediátor se tak společně se stranami snaží najít to, co opravdu potřebují. A také to, jak to udělat, aby mohly být naplněné potřeby obou stran.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.