Pod pojmem případová konference se skrývá velmi důležitý nástroj, který se čím dál častěji používá v oblasti sociální práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Co přesně obnáší?

O co se jedná?

Případová konference symbolizuje ještě stále poměrně nový nástroj, který se používá v rámci ochrany ohroženého dítěte. Slouží také k ukotvení spolupráce v rámci rodiny, orgánu sociální péče o dítě a dalších zainteresovaných subjektů.

Velmi zjednodušeně by se tedy dalo říct, že se jedná o příležitost potkat se a probrat veškeré aktuální potřeby. Zároveň získáte možnost pojmenovat potřeby jednotlivých subjektů a cíle, za kterými chcete směřovat.

V Úmluvě o právech dítěte najdeme informaci o tom, že zájem dítěte je vždy nadřazen nad všemi ostatními zájmy (rodičů, rodiny i státu). A že zájem dítěte musí být vždy prioritou při jakékoliv činnosti týkající se dětí.

Za blaho dítěte odpovídají hlavně rodiče

Platí, že primární odpovědnost za blaho dítěte mají vždy jeho rodiče (nikoliv stát či konkrétní poskytovatel odborné služby).

Případová konference tedy symbolizuje nástroj, který slouží především k ochraně dětí a aktivizaci rodičů (ať už biologických či třeba adoptivních).

Co říká definice?

Nyní se ještě krátce zaměřme na to, co o případové konferenci říká její definice. Podle ní se jedná o plánované, koordinované a pevně strukturované pracovní setkání rodičů, dítěte a odborníků, kteří pracovali, pracují nebo budou pracovat s ohroženým dítětem a členy jeho rodiny.

Smyslem případové konference je tedy připravit plán aktivit, které mají za cíl pomoct celé rodině. V jejím rámci se přitom propojují činnosti odborníků, kteří jsou specializovaní na práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Více informací o možnostech řešení konfliktů najdete na www.institutpromediaci.cz.