V dnešní době dochází k vysoké fluktuaci v mnoha firmách. Existují však řešení, která ji mohou minimalizovat. Podívejte se, o jaká se jedná.

Fluktuací je označována častá změna zaměstnání. Nábory a zaškolení nových pracovníků stojí firmy vysoké částky. Pro personalisty je proto důležité znát možné příčiny fluktuace zaměstnanců a nalézat vhodná řešení k její minimalizaci.

Mezi časté příčiny, které může firma ovlivnit, patří:

 • nízký plat,
 • nevyhovující pracovní podmínky,
 • špatná organizace práce,
 • chybějící nebo nízká kariérní perspektiva,
 • špatné vztahy s kolegy nebo vedením.

Existují však i další faktory, které ovlivnit nemůže. Jedná se o:

 • společenskou prestiž,
 • atraktivitu daného povolání,
 • věk zaměstnance,
 • rodinný stav,
 • vzdělání,
 • pohlaví,
 • změnu bydliště
 • nebo nemoc.

A jak fluktuaci ve firmě minimalizovat?

Zlepšete nábor

Na pohovoru se uchazeče ptejte, jaké jsou jeho důvody a zájem o nabízené pracovní místo. Volte otevřené otázky, které vám o něm více napoví. Informujte ho o pracovišti, charakteru, popisu práce a pracovních podmínkách. Zmiňte kvalifikační požadavky, ale i platové podmínky a možnosti dalšího růstu a perspektivy.

 

Zvyšte nabídku benefitů

Pro lepší motivaci, spokojenost zaměstnanců a vytvoření sounáležitosti s firmou jsou benefity vhodným řešením. Zajímejte se, co je pro většinu z nich prioritou. Zda mají zájem o dovolenou navíc, vzdělávací kurzy a školení nebo finanční odměny.

Pochvalte nebo poděkujte

Dalším motivačním nástrojem jsou pochvaly za dobře vykonanou práci nebo poděkování.

Dbejte na budování vztahů

Oblíbené firmy mezi zaměstnanci se zaměřují na budování vztahů. Poskytněte prostor pro neformální setkávání, kterého se bude moci zúčastnit celý tým během obědové pauzy nebo vyrazte na zaměstnanci vybraný teambuilding. Důležité je, aby šlo o nenucenou zábavu. Proto je lepší nechat volbu na nich.

Vše je o komunikaci

Mluvte se svými zaměstnanci. Buďte k nim otevření, sdílejte s nimi vize firmy a strategické cíle. Nikdo nechce pracovat v napjaté atmosféře a nejistotě.

Složte tým, který bude diskutovat o důležitých otázkách a návrzích pracovníků. Vybraní zástupci je pak předloží manažerům. Ti by měli zástupce vždy vyslechnout, zvážit návrhy a případně je zrealizovat.

Ať už se jedná o jakýkoliv důvod změny zaměstnání pracovníka, vždy byste si měli promluvit a zjistit, o jaké konkrétní příčiny se jedná. Následně si položit otázku, zda nemůžete jeho rozhodnutí změnit zajištěním toho, co mu chybí a kvůli čemu odchází. Pokud ano, možnou změnu mu navrhněte. Kývne-li na ni, dodržte své slovo a zrealizujte ji. Budete-li pouze slibovat, ztratíte jeho důvěru.

Pokud nejste úspěšní a lidé vám i přesto odchází, proveďte s každým výstupní pohovor. Zaměstnanci mohou prozradit důležité informace. Pokud je změníte, můžete zabránit dalším ztrátám. Ještě vhodnější formou bývají anonymní dotazníky. Nechte je vyplnit i současným pracovníkům, ať máte přehled o jejich spokojenosti. Opět lze díky nim zjistit, co je trápí a na základě toho podniknout další kroky.

Chcete rozumět i dalším tématům z personalistiky? Přihlaste se na kurz od Orange Academy.