Jakmile člověka jednou zasáhnou emoce, jde obvykle veškerá logika stranou. Pokud prožíváte spor nebo konflikt, emoce zde obvykle hrají velmi významnou roli. Zjistěte, jak přesně vás ovlivňují.

Emoce musíte umět prožít. I ty negativní

V životě se někdy může stát něco, co vnímáme jako ohrožení naší jistoty a stability. Každý z nás má však právo naplno prožívat to, co v dané situaci prožívá. Ale je důležité, abychom porozuměli tomu, co se v nás odehrává. Protože díky tomu lépe pochopíme to, proč některé negativní emoce vůbec nepomáhají.

Pokud nás zasahuje silná emoce, omezuje naše racionální uvažování i vnímání událostí a světa. Naše myšlení je posunuté a je jednodušší s námi nějakým způsobem manipulovat.

TIP: Zajímá vás, v jaké fázi sporu je vhodná mediace? Zjistěte o ní více.

Spory chceme řešit ihned

V popisovaném případě je obvykle naší prioritou co nejrychlejší návrat k běžnému životu. Z tohoto důvodu se snažíme daný spor či konflikt vyřešit ihned. A pokud nám ohledně toho otázky pokládá i okolí, bereme je jako projev zájmu a necítíme se tak sami.

Je však důležité si uvědomit, že ne každá otázka je skutečným projevem pomoci. Záleží totiž na tom, kolik otázek vlastně je, jak jsou kladené a kam nás opravdu posouvají.

Emoce pracují naplno

Jestliže nás nějaká situace zaskočí, emoce začnou pracovat naplno. Projevují se velmi výrazně, a tím jsou nakažlivé. Pokud hledáme řešení, hledáme i pomoc a jdeme za tím, co máme naučeno, nebo o čem jsme již někdy slyšeli.

Konflikty často končí soudem

Účastníci konfliktu se poté velmi často potkají právě u soudu. I když si dříve byli blízcí, dnes už pro sebe nemají ani kousek dobrého slova a pochopení. Každá ze stran v takové chvíli zažívá mimořádně silné emoce a jejím jediným cílem je zvítězit a celý konflikt ukončit.

Pocit moci a budoucího vítězství však nemusí být vždy efektivní. V návalu emocí totiž člověk zapomíná na energii, kterou ho to bude stát, čas a finanční prostředky, které bude potřebovat.

Právníci nám pomáhají zvítězit

Právníci se v legislativě skvěle orientují a pracují s ní denně. Dokáží trefně klást otázky a zároveň i dobře odpovídat na otázky svých klientů. Ovládají nejrůznější smyčky, které nás mohou k vítězství posunout.

Někdy však lidé zapomínají na poskytování informací jako celku. Klientům je potřeba sdělit informaci o procesu, jak to všechno bude probíhat.

A v neposlední řadě je třeba sdělit i to, kolik klient ve finále doopravdy získá. Mnohokrát jsou totiž výdaje vyšší než zisk a je nutné s tím počítat.

Pro více informací ze světa mediace navštivte web www.kurzymediace.cz.