Každý podnikatel musí mít na paměti, že musí splňovat podmínky týkající se BOZP a PO. Musí mít vyřešené vše, co se s BOZP a PO pojí, jinak, v případě kontroly, je udělena nemalá pokuta, která se klidně může dostat až do výše dvou milionů korun či do podobných sum. Samozřejmě to mohou podnikatelé udělat chytře, a sice mohou využít služeb firmy Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblastech BOZP a PO. Někteří podnikatelé toho však nevyužívají a dopouští se mnohých přestupků. Podívejme se konkrétně na malé a střední obchody a na to, jakých přestupků se dopouští v souvislosti s požární ochranou.

Pokud bychom se podívali na poslední statistiky, které vedli hasiči při kontrole malých a středních obchodů, řekli bychom, že se zmíněné obchody dopustili rovnou několika přestupků. Podívejme se proto na nejčastější z nich, abychom si udělali představu o tom, v čem obchody hřeší.

Přestupky malých a středních obchodů v oblasti PO

K nejčastějším přestupkům, kterých se malé a střední obchody dopustily v souvislosti s PO, patří bezesporu to, že nemají k dispozici hasící přístroj. Kdyby tedy vypukl požár, rázem není, jak požár hasit.

K dalším přestupkům patří to, že nemají hasící přístroje k dispozici či po ruce. Většinou jsou schované za vystaveným zbožím, k nimž by se hasiči v případě vypuknutí požáru opravdu jen stěží dostali. Dále mají mnohé malé nebo střední obchody zatarasené únikové východy nemají mají schované hydranty na místech, k nimž by se opět nikdo nedostal v případě požáru.

Pokuty i možnost napravení chyby

Nabízí se otázka, jak tomu je v případě, kdy je objeven konkrétní přestupek. Za přestupek jsou samozřejmě majitelé zmíněných obchodů potrestáni pokutou s tím, že mají stanovenou lhůtu, během které musí napravit své přestupky.