Propuštění zaměstnanci se nyní ve velkém počtu přihlašují na úřad práce. Tam mohou kromě podpory nezaměstnanosti využít i možnost rekvalifikace, a tím si doplnit vzdělání či se naučit zcela novému perspektivnějšímu oboru.

V současné situaci se očekává, že bude nezaměstnanost rychle narůstat. Za posledních několik měsíců se držela na rekordně nízké hranici (okolo 3 %). Už teď ale víme, že firmy začaly s propouštěním svých zaměstnanců a tento trend bude s největší pravděpodobností pokračovat. Zvláště v oblastech práce, kde došlo k největšímu ekonomickému útlumu. Např. lidé v hotelnictví, turismu a restauratéři to mají v danou chvíli nejtěžší.

Myslete na budoucnost

Je dobré neutápět se ve smutku a nepropadat depresi. Zkuste se dívat více do budoucna a využít čas, kdy jste bez práce k něčemu smysluplnému. Skvělou příležitostí je rekvalifikace. Jste-li v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, nezaplatíte za ni ani korunu! Využijte magického roku 2020 k přeměně pracovního uplatnění se na trhu práce. Ano, nebude to snadné, ale vše se vám v dobrém vrátí.

Popřemýšlejte, které pracovní pozice budou mít perspektivu i v budoucích letech. Co je na nejvyšším žebříčku nejžádanějších profesí. Nejvíce žádané jsou obory – účetnictví, personalistika a online marketing.

Rekvalifikační kurzy účetnictví

Zajímavou volbou je účetnictví. Zde se nabízí možnost studovat mzdové účetnictví, podvojné účetnictví či daňovou evidenci. Postupně si můžete udělat kurzů více (úřad práce proplácí rekvalifikace až do 50.000 Kč). O kvalitní účetní s aktuálními znalostmi a platnými zákony je vždycky zájem. Podle personalistů se jedná o jednu z nejčastěji poptávaných pozic na trhu práce.

Mnoho firem si neví s čísly v podnikání rady, a tak zaměstná přímo pracovníka na tuto pozici, nebo si najde externí účetní, se kterou dlouhodobě spolupracuje. Ve společnosti můžete vést komplexní účetnictví, nebo jen část. Můžete se také vyhranit a dělat jen mzdové účetnictví.

Rekvalifikace se vám vyplatí

V době stoupající nezaměstnanosti bude hrát při rozhodování personalistů roli to, jaké máte vzdělání, praxi a jak se vzděláváte v současné době. Např., zda si pravidelně aktualizujete své znalosti, chodíte na školení či absolvujete jiné kurzy. Vše se počítá jako výhoda navíc! Nejrychlejším řešením jsou rekvalifikační kurzy. Za pár týdnů intenzivní výuky s praxí získáte více informací jako po pár letech ve škole. Tam totiž studujete předmětů více, načež u rekvalifikace se soustředíte pouze na jednu věc.