V průběhu mediace se přistupuje k sepsání a uzavření mediační dohody mezi zúčastněnými stranami. Víte, jak moc je její znění závazné a zda je nutné ji dodržovat? A musí mít mediační dohoda vždy písemnou podobu?

Mediační dohoda je závazný dokument

Mediační dohoda je smlouva jako jakákoliv jiná. Pokud s někým smlouvu podepíšete, předpokládá se, že budete společně s druhou stranou její znění dodržovat. Pokud jedné straně přestane vyhovovat, rozhodně nestačí jen přestat její podmínky dodržovat a jednoduše ji roztrhat. Je to stejné, jako kdybyste se s někým domluvili na platbě nějaké částky a druhá strana by následně takovou smlouvu roztrhala.

Musí mít písemnou podobu

Jak ostatně říká samotný zákon o mediaci, mediační dohoda symbolizuje písemnou dohodu stran konfliktu, která se uzavírá v rámci mediace a upravuje práva a povinnosti mezi zúčastněnými stranami. 

Pokud se však strany na něčem dohodnou, a zároveň se domluví na tom, že to nepotřebují písemně, o mediační dohodu se striktně právně nejedná. Na mediaci by v takovém případě mohly podepsat shodnou vůli stran. 

Jak postupovat, když vám mediační dohoda přestane vyhovovat?

V životě každého z nás není nic jisté a pevné napořád. Proto lze předpokládat, že dříve nebo později vám (nebo druhé straně) přestane mediační dohoda vyhovovat. Obzvlášť v případě, že je mediační dohoda uzavřena na dlouhou dobu.

V praxi se velmi často jedná o dohody o péči o dítě. Pokud se například mediační dohoda uzavírá v době, kdy jsou dítěti 4 roky, do jeho dospělosti se toho změní ještě spousta. Na místě je proto v takovém případě provést změnu. Tu mohou strany konfliktu iniciovat buď samy, nebo opět prostřednictvím mediátora.

Pokud je mediační dohoda uzavřena písemně, měly by i veškeré její dodatky mít písemnou podobu. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.