Pokud jste v pracovním poměru, jistě byste měli mít přehled o všech podmínkách pro podání výpovědi. V tomto článku se dozvíte, jak je to s výpovědní dobou. Lze ji v nějakém případě prodloužit? A jakým dnem začíná výpovědní doba běžet?

Jak dlouhá je výpovědní doba

Pokud je zaměstnancem nebo zaměstnavatelem podána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba přitom musí být pro zaměstnance i zaměstnavatele totožná a činit nejméně dva měsíce.

TIP: Podání výpovědi často bývá zapříčiněno konfliktem na pracovišti. Absolvujte firemní mediaci, která vám pomůže se veškerých konfliktů zbavit.

Lze výpovědní dobu prodloužit?

V praxi se někdy můžete setkat se situací, že dojde k prodloužení výpovědní doby. K tomu dochází v zákonem stanovených případech nebo písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. A platí, že i prodloužená výpovědní doba musí být stejná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Nelze se tak domluvit, že zaměstnavatel bude mít stále dvouměsíční výpovědní dobu a zaměstnavatel například čtyřměsíční.

Jakým dnem začíná výpovědní doba běžet?

Výpovědní doba začíná běžet vždy od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Pokud tedy je výpověď doručena druhé straně 20. března, začíná výpovědní doba běžet od 1. dubna.

A jak je to v případě, kdy zaměstnanec v rámci této výpovědní doby onemocní? Vysvětleme si to na příkladu. Pokud tedy zaměstnanec podal 20. března výpověď a následně byl od 25. března do 10. dubna v dočasné pracovní neschopnosti, výpověď začíná běžet tak, jak měla. Nic se tedy neposouvá a nemění.

V jaký den výpovědní doba skončí?

Standardně výpovědní doba skončí uplynutím posledního dne druhého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

Jak již bylo řečeno, zaměstnanec může být během výpovědní doby uznán dočasně pracovně neschopným. Pokud by výpovědní doba měla skončit během pracovní neschopnosti, výpovědní doba se o tuto dobu prodlužuje.

V praxi to tedy znamená, že pokud byl zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti po dobu 10 pracovních dnů, výpovědní doba se právě o těchto 10 dnů prodlouží. Výjimku však symbolizuje situace, kdy zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Setkáváte se s konflikty na pracovišti, které brání vašemu plnému nasazení pro práci? Vyzkoušejte firemní mediaci a zbavte se jich jednou provždy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup