Někteří lidé tvrdí, že mladiství (tedy ve věku 15-18 let) by při své práci vůbec neměli přicházet do styku s penězi. Brigádníci, kteří tak pracují například v supermarketu za kasou, by tak podle nich měli být propuštěni. Jak je to ale doopravdy a co platí o hmotné odpovědnosti mladistvých?

Vše najdete v zákoníku práce

Nejprve je třeba si říct, co o celé problematice říká zákoník práce. V něm najdeme, že osoba, která ještě nedosáhla věku 18 let, nemůže podepsat hmotnou odpovědnost. A nemá smysl se to snažit vyřešit třeba tím, že by tuto hmotnou odpovědnost za mladistvého podepsali rodiče. Všechny následky by totiž i v takovém případě nesl plně zaměstnavatel.

TIP: Potýkáte se na pracovišti s konflikty? Jedním z možných řešení je firemní mediace, která pomůže lepším vztahům.

Co je hmotná odpovědnost

Nyní se dostáváme k tomu, co se vlastně pod zkráceným a zažitým pojmem hmotná odpovědnost skrývá. Oficiální název zní dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.

Velmi stručně to tedy znamená, že pokud například nebude sedět skutečný stav peněz v pokladně se stavem účetním, může zaměstnavatel nechat zaměstnance celou škodu nahradit. Nebude jej přitom zajímat, jak se to stalo, kdo u toho byl nebo co se s tím dál dělo.

A v tomto případě ani neplatí, že zaměstnanec může nahradit jen 4,5násobek jeho průměrného výdělku. Mladistvý přitom tuto dohodu o hmotné odpovědnosti podepsat nesmí. A i kdyby ji podepsal, bude neplatná. Ale to neznamená, že nemůže přijít do styku s penězi a manipulovat s nimi.

Jak se manko u mladistvých řeší

Pokud tedy dojde k tomu, že zaměstnavateli vznikne manko a zaměstnanec nemá podepsanou hmotnou odpovědnost, může si vybrat ze dvou variant řešení. První možností je, že toto manko vyrovná sám zaměstnavatel.

Druhá možnost je již složitější a zaměstnavatel tak musí prokázat zavinění konkrétnímu zaměstnanci. Přičemž náhrada této škody je omezena 4,5násobkem průměrného výdělku zaměstnance, který tuto škodu způsobil.

Druhá varianta je přitom poměrně nepříjemná a zdlouhavá. Zároveň může i vyústit v konflikt na pracovišti, který je následně nutné řešit. Třeba s pomocí firemní mediace. Více si o ní můžete přečíst na www.mediace-cr.cz.