Rozvázání pracovního poměru s sebou může přinášet negativní atmosféru. Často se například stane, že jedna ze stran pracovněprávního vztahu nechce přijmout výpověď, kterou od druhé strany obdrží. Udělejte si pořádek v tom, jak je to s výpovědí a dohodou o rozvázání pracovního poměru.

Jaká jsou pravidla pro podání výpovědi

Výpověď z pracovního poměru vždy symbolizuje jednostranné právní jednání. To znamená, že výpověď se doručí druhé straně. A nezáleží na tom, zda jí to přinese něco pozitivního, nebo naopak negativního. Samotné předání výpovědi má však určitá pravidla.

TIP: Výpověď může být často spojena s určitými konflikty na pracovišti. Pokud je to i váš případ, může vám s tím pomoct firemní mediace.

V prvé řadě musí mít výpověď vždy písemnou formu. Zaměstnanec může výpověď podat z jakéhokoliv důvodu. Zaměstnavatel je však omezen pouze na důvody uvedené v § 52 zákoníku práce.

Výpověď je třeba druhé straně vždy doručit. Zaměstnanec doručuje výpověď zaměstnavateli na pracovišti, a to předáním svému přímému nadřízenému. Vyplatí se přitom mít výpověď hned ve dvou vyhotoveních. Jedno z nich zaměstnanec předá a na druhé si nechá od zaměstnavatele podepsat, že výpověď převzal. Pokud zaměstnavatel převzetí odmítne, obrátí se zaměstnanec na podatelnu, nebo výpověď zašle poštou.

Pokud je výpověď podávána ze strany zaměstnavatele, doručuje ji zaměstnanci vždy nejdříve na pracovišti. Pokud výpověď není možné doručit zaměstnanci na pracovišti, měl by zaměstnavatel dojet do místa bydliště zaměstnance a předat výpověď tam. Pokud ani tento krok nebude úspěšný, může zaměstnavatel výpověď poslat poštou.

Pokud je pracovní poměr ukončený výpovědí, vždy je třeba dodržet výpovědní dobu. Ta bývá zpravidla dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi smluvní straně.

A jak funguje dohoda o rozvázání pracovního poměru?

Dohoda je na rozdíl od výpovědi dvoustranným právním jednáním. S dohodou se přitom nepojí žádná výpovědní doba. Pracovní poměr tak po dohodě může skončit tentýž den nebo libovolný den v budoucnosti. Stejně tak je možné rozvázat pracovní poměr k nějaké skutečnosti (například po návratu nemocné kolegyně do práce).

Více informací o možnostech řešení konfliktů na pracovišti najdete na www.mediace-cr.cz.