Mediační dohoda symbolizuje jeden z dokumentů, se kterými se v rámci mediace můžete setkat. Sepisuje se v případě, kdy strany sporu dojdou k nějakému řešení. Víte, kdo nese za její obsah odpovědnost a jak ji lze uzavřít?

Kdo za obsah mediační dohody odpovídá

Obsahem mediační dohody je vždy pouze to, na čem se strany konfliktu dohodly. Z toho důvodu jsou za tento obsah odpovědní pouze klienti, nikoliv mediátor. Odpovědnost mediátora spočívá v tom, že dokáže své klienty díky mediačním dovednostem provést celým procesem mediace.

TIP: Absolvujte přípravu na zkoušky mediátora. Přihlaste se na kurz Výcvik mediace, který vás provede oblastmi, které vás na zkouškách čekají.

Díky mediátorovi klienti získávají informace o tom, co potřebují a jaké jsou jejich možnosti. A následně se tak snáze rozhodnou, co v dané situaci dělat.

Mediační dohodu vypracovávají strany konfliktu

Nikoliv mediátor. Mediační dohoda se vypracovává v rámci mediace vždy za přítomnosti klientů. Ti znění mediační dohody nadiktují mediátorovi, který ji pouze sepíše. V praxi se lze někdy setkat s nesprávným přístupem, kdy mediátor vypracuje mediační dohodu sám a následně si za její zhotovení nechá zvlášť zaplatit.

3 způsoby uzavření mediační dohody

Mediační dohoda může být uzavřená na jednu konkrétní věc. Například na uhrazení faktur, kterých se spor týkal. Nebo lze mediační dohodu uzavřít na dobu neurčitou. V takovém případě není nijak časově ohraničeno, dokdy domluva platí.

Nebo mohou klienti uzavřít dohodu na dobu určitou. Taková mediační dohoda pak například vypadá následovně. Strany konfliktu se domluví, že dítě bude trávit každé pondělí u otce a každé úterý u matky až do začátku letních prázdnin. Během prázdnin bude mít dítě speciální režim. V dohodnutý den se rodiče společně sejdou a domluví se, zda budou v zavedeném systému pokračovat i v novém školním roce, nebo se domluví na něčem jiném.

Místo nehraje roli

K uzavření mediační dohody nemusí nutně dojít v kanceláři mediátora. Naopak je žádané, aby si klienti před podepsáním byli jistí, že se domluvili na něčem, co opravdu má smysl. Pokud je totiž mediační dohoda uspěchaná, může velmi rychle dojít k jejímu porušení.

Vyplatí se proto dokument nejprve zkonzultovat se svým advokátem, daňovým poradcem nebo jakýmkoli jiným odborníkem z praxe.

Další informace z oblasti mediace najdete na www.kurzymediace.cz.