Už jste někdy slyšeli o collaborative law? Jedná se o metodu, která slouží k mimosoudnímu řešení sporů. Zajímá vás, v čem spočívají její výhody a jak souvisí mediací?

V čem spočívá princip collaborative law

Jak jsme již zmínili, collaborative law je přístup k mimosoudnímu řešení konfliktů. Původně se přitom tato technika používala ve Spojených státech amerických k řešení rodinných a pracovněprávních sporů. Postupem času se však rozšířila prakticky do celého světa.

K technice collaborative law se přistupuje zejména v případech, kdy má jakýkoliv pokus o narovnání vliv na přiznání náhrady nákladů soudního řízení pro tu kterou stranu sporu.

TIP: Přihlaste se na kurz mediace pro začátečníky a naučte se ovládat jednotlivé mediační techniky. 

Co má tato metoda společného s mediací

Stejně jako collaborative law, i mediace je strukturovaným procesem. Obě tyto metody přitom stojí na podobných principech a dodržují tedy zásadu dobrovolnosti a důvěryhodnosti. 

Zároveň také u obou principů platí, že jejich primárním cílem není uzavření dohody. To znamená, že k němu v průběhu jednání vůbec nemusí dojít. Cílem je především najít takové řešení, které bude prospěšné pro všechny strany sporu.

Jedná se především o parketu advokátů

V praxi princip collaborative law používají především advokáti. Zapojit se ale mohou také například psychologové, terapeuti nebo daňoví poradci, bez nichž by nebylo možné účel daného řízení splnit. 

Metoda collaborative law probíhá velmi podobně jako mediace vedená více mediátory. Při collaborative law ale musí být jednání přítomna každá ze stran konfliktu a musí si s sebou přivést svého právního zástupce. Tento právní zástupce následně vystupuje jako mediátor pro druhou stranu sporu. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.