Pracovně právní dokumentace, která se používá ve většině firem, je velmi často zastaralá a již neodpovídá aktuálně platným předpisům a zákonům. Nesprávné a zastaralé pracovněprávní předpisy vám však mohou způsobit nemalé problémy, zejména s úřady práce nebo s propuštěnými zaměstnanci, kde mohou vést až k vysokým pokutám nebo k prohraným soudním sporům o neplatnost výpovědi.

Aktuálnost pracovněprávní dokumentace pravidelně kontrolujte

Jelikož většina těchto problémů vám může způsobit citelnou finanční újmu, měli byste si vaši pracovněprávní dokumentaci nechat pravidelně zkontrolovat odborníkem v oblasti pracovního práva, zdali obsahuje všechny náležitosti a neodporuje některému ze současně platných zákonů či nařízení. Jedním z odborníků, který vám s tímto nelehkým úkolem může pomoci, je advokát pracovní právo – David Borovec, majitel pražské advokátní kanceláře BOROVEC LEGAL, která se dlouhodobě specializuje na problematiku pracovního práva. V rámci svých právních služeb nabízí zaměstnavatelům kompletní revizi jimi používané pracovněprávní dokumentace.

Jak probíhá revize pracovněprávní dokumentace?

Zkušený advokát pracovní právo Praha si veškerou dokumentaci podrobně projde a upraví ji tak, aby odpovídala všem platným zákonům a předpisům. Pokud ve vaší pracovněprávní dokumentaci některé potřebné části chybí, zajistí jejich zhotovení přesně podle vašich požadavků a potřeb. Získáte tak jistotu, že veškeré smlouvy z oblasti pracovního práva, které v budoucnu uzavřete, budou v souladu se zákonem a pracovněprávními předpisy. Služby advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo jsou nejlepším řešením jak udržet svou pracovněprávní dokumentaci aktualizovanou a v souladu se současně platnými právními úpravami. Advokátní kancelář vám může poskytnout také konzultace, takže se v případě legislativních změn dozvíte, zdali a jak pracovně právní dokumentaci přizpůsobit aktuálně platným předpisům.