Prakticky každá zaměstnankyně řeší před odchodem na mateřskou, na co má nárok. V tomto článku vám vysvětlíme, jak je to s čerpáním dovolené při odchodu na mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou.

Praktický příklad

Celou problematiku si vysvětlíme na následujícím příkladu. Zaměstnankyně odejde 25.3.2019 na mateřskou dovolenou. Po ní chce okamžitě nastoupit na rodičovskou dovolenou. Z loňského roku jí zbývá 11 dní dovolené, které nevyčerpala. V letošním roce má ještě 25 dní dovolené, které zaměstnavatel poskytuje.

Zaměstnankyně nyní řeší otázku toho, kolik dnů dovolené se jí bude proplácet, pokud požádá o čerpání dovolené ihned po mateřské (před nástupem na rodičovskou dovolenou).

TIP: Víte, jaké používat věty při řešení konfliktů? Zjistěte více o mediaci a nastolte na pracovišti skvělé vztahy.

Kdy je možný převod dovolené?

Převod výše uvedených 11 dnů dovolené z předchozího roku je možný pouze v případě vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele. Nebo v případě překážek na straně zaměstnance.

Pokud se nic takového neudálo, jedná se spíše o manažerské selhání nadřízeného zaměstnance. Ten má totiž povinnost nařídit zaměstnanci čerpání dovolené v kalendářním roce, ve kterém mu na ni vznikl nárok.

Jak si s touto situací poradit?

Vraťme se zpátky k našemu příkladu. Zaměstnankyně tedy v kalendářním roce pracovala více než 60 dní a vznikl jí tak nárok na dovolenou. Zároveň jí ovšem musí zaměstnavatel umožnit vyčerpat (proplatit) dovolenou, kterou v loňském roce nevyčerpala.

Rodičovská dovolená se pro účely dovolené nepovažuje za výkon práce. Pokud zaměstnankyně nastupuje na (řádnou) dovolenou hned po skončení mateřské dovolené a před nástupem na rodičovskou dovolenou, nedochází ke krácení dovolené. Tento fakt přitom vychází z § 217 odst. 5 ZP.

Řešíte konflikty na pracovišti a nevíte si s nimi radí? Zjistěte více o mediaci na www.mediace-cr.cz.