Když firma přijímá nového zaměstnance, nebo její zaměstnanec přechází na jinou pracovní pozici, je zaměstnavatel ze zákona povinen zaměstnanci zajistit školení BOZP a PO. Bez absolvování školení zaměstnanec nemůže svou pozici vykonávat. Co obsahuje praktické vstupní školení, o které se postará firma Extéria?

Praktické vstupní školení BOZP a PO

Každý zaměstnavatel je povinen vyslat své zaměstnance na školení BOZP a PO. Zaměstnanec je poté povinen se po celou dobu výkonu své pracovní pozice řídit pokyny, které se v rámci školení dozvěděl. Tyto pokyny jsou závazné pro každého pracovníka dané společnosti. Vstupní BOZP školení může být obecné, nebo také praktické. Nyní se podíváme na to, jaké informace obsahuje praktické vstupní školení BOZP.

Základní informace, které se dozvíte

V rámci praktického školení BOZP se dozvíte informace, které jste následně zavázáni dodržovat. Jedná se například o tyto informace:

  • Seznámení pracovníka s přístroji, zařízeními, stroji, pracovními pomůckami, materiály a surovinami, které bude během výkonu své pracovní pozice používat.
  • Seznámení pracovníka s pracovním a ergonomickým prostředím pracoviště.
  • Seznámení zaměstnance o zákazu nošení nepovolených předmětů – zde patří například hodinky, prsteny a další věci, které by mohly mít za následek pracovní úraz.
  • Upozornění pracovníka na přísný zákaz nošení na pracoviště a užívání alkoholických a jiných návykových a omamných látek.
  • Seznámení se s informací, že je přísně zakázáno, aby zaměstnanec sám odstraňoval nebo vyřazoval z činnosti bezpečnostní zařízení, jako jsou bezpečnostní brzdy, kryty přístrojů, a další bezpečnostní zařízení.
  • Seznámení pracovníka s bezpečnostním zajištěním strojů a přístrojů proti náhlému spuštění, ale také proti spuštění neoprávněnou osobou.

Pro každého zaměstnance jsou tedy informace, které se v rámci praktického i obecného školení dozvídá, závazné. Jejich dodržování významně snižuje riziko vzniku pracovního úrazu.