Zájem Slováků dostat se do Čech přetrvává i po rozdělení Československa. Stále je k migraci nutí finanční důvody. V Česku je na rozdíl od Slovenska pořád více práce. Na druhou stranu – neomezuje to možnosti pracovního uplatnění Čechů?

Ač Slováky jako cizince nepovažujeme, přesto jimi jsou. Jelikož musíme plnit kvóty EU, nevyhýbá se nám ani otázka povinností vůči cizincům.

Podnikatel

Pokud vlastníte firmu a zaměstnáváte Slováky (nebo jiné cizince ze země EU), pak rozhodně neopomíjejte oznamovací povinnost. Pokud totiž pracovní poměry nenahlásíte, můžete dostat pěkně mastnou pokutu. Zaměstnání Slováků se totiž musí hlásit na Úřadu práce.

Zaměstnávání cizinců

Zaměstnávání cizinců se řídí zákonem o pobytu cizinců. Ten mapuje samotný pobyt cizince na území České republiky, ale také zákon o zaměstnanosti, který cizincům umožňuje (a za jakých podmínek) přístup na český pracovní trh.

Není cizinec jako cizinec

Pozor, v rámci oznamovacích povinností vůči pobytu či zaměstnávání cizinců musíme členit také původ cizince. Jedná se o rozdělení na občany Evropské unie a na občany takzvaných „třetích zemí“. Slováci samozřejmě patří do EU. Tím pádem je jejich pracovní zařazení na český pracovní trh velice banální na rozdíl od cizinců ze třetích zemí.

Jaké jsou tedy povinnosti Slováků?

Povinností občana Evropské unie, který hodlá v ČR pobývat déle než třicet dní, je, ohlásit cizinecké polici místo svého pobytu. Pokud se jedná o prodlouženou dovolenou, pak tuto povinnost může udat také ubytovatel (hotel). Pokud na druhou stranu není tato povinnost splněna, hrozí takovému cizinci pokuta až tři tisíce korun.

Povinnosti zaměstnavatele

Také zaměstnavatel má povinnosti vůči úřadům v rámci zaměstnání cizince EU. Nejpozději v den nástupu do práce musí zaměstnavatel informovat krajskou pobočku Úřadu práce. Zde hrozí pokuta až sto tisíc korun.