Mediace symbolizuje perfektní prostředek k řešení konfliktů, a to jak v oblasti osobního, tak i pracovního života. Její součástí bývá také smlouva o provedení mediace. Víte, co musí dle zákona obsahovat a kdy je nutné ji uzavřít?

Kdy je nutné smlouvu o provedení mediace uzavřít?

Zákon o mediaci ukládá zapsaným mediátorům povinnost uzavřít před zahájením mediace smlouvu o provedení mediace. Nezapsaní mediátoři naopak tuto smlouvu uzavírat nemusejí. Nezapsaným mediátorem je přitom ten, kdo nesložil zkoušku na Ministerstvu spravedlnosti.

Tuto smlouvu je přitom nutné uzavřít vždy před zahájením mediace. Jedná se totiž v podstatě o smlouvu o provedení služeb mezi mediátorem a zúčastněnými stranami.

TIP: Zjistěte, pro koho je mediace vhodná a jaké jsou její přednosti.

Musí klient smlouvu podepsat?

Pokud se jako klient rozhodnete služeb zapsaného mediátora využít, pak musíte smlouvu o provedení mediace podepsat. Jestliže byste s jejím zněním náhodou nesouhlasili, můžete se pokusit vyjednávat.

Co všechno musí smlouva o provedení mediace obsahovat?

V zákoně o mediaci je uvedeno, že smlouva o provedení mediace musí vždy obsahovat tyto náležitosti:

  • Označení jednotlivých stran konfliktu
  • Jméno a příjmení mediátora a adresu místa jeho podnikání
  • Přesné vymezení konfliktu, který se stal předmětem mediace
  • Výši odměny mediátora za uskutečněnou mediaci nebo způsob jejího určení (případně je možné ujednat zálohu nebo skutečnost, že bude mediace prováděna bezplatně)
  • Dobu, po kterou bude mediace probíhat (případně je možné ujednat i skutečnost, že bude probíhat po dobu neurčitou)

Více informací z oblasti mediace najdete na webu www.kurzymediace.cz.